ÇALIKOĞLU İNŞAAT LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

1) KANUN a) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli yada belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. Şirketimiz nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle, ilgili yasal düzenlemeler ve yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği, Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimizce, sistemlerimize kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, saklanacak, yasal ya da finansal gerekler, nedenler ile sınıflandırılacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dahilinde 3. kişilere  açıklanabilecek/ devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’ da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ONAY FORMU

1) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde; kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları işlenmenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizlere en şeffaf şekilde bilgilendirmek amacıyla bilgilerinize sunduğumuz, bir örneğini www.calikoglupvc.com.tr internet sitemizde yer verilen Çalıkoğlu Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme* metninde de belirttiğimiz üzere kişisel verileriniz izin vermiş olmanız durumunda tanıtım, ürün/hizmet teklifi, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinde kullanılabilmesi ile tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti çalışmaları yapılması, Firmamızın ve iştiraklerimizin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve Pazar araştırması ve hedef müşteri gurubu tespiti vb. için işlenebilmekte, yurt içinde ve yurt dışına aktarılabilmekte olup, bu konuda açık rızasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede ÇALIKOĞLU LTD. ŞTİ. tarafından tanıtım, ürün/hizmet teklifi, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinde kullanılabilmesi ile tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti çalışmaları yapılması, Firmamız ve iştiraklerimizin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve Pazar araştırması ve hedef müşteri gurubu tespiti vb. için kişisel verilerinizin işlenmesi, yurt içinde ve yurt dışına aktarılmasını kabul ediyorum.