M20650 ALUTHERM

Karakteristik Özellikler
Çoklu üretim için ideal çözüm
Geliştirilmiş çift eksen açılım aksesuarları
Basit profil seçimi
EPDM fitillerle sağlanan 3 kademeli su geçirimsizliği
Polyamid yalıtım köprüsü
Dar birleşme sitiliyle bütünleşmiş kanat
62,5 mm kasa üzerinde 61,6 mm kanat genişliği
24 mm kalınlığa kadar cam uygulama imkanı
EU Test Laboratuvarı’nın resmi olarak atadığı EKANAL (Yunanistan) tarafından test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.